foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ZSP (59)

SZKOŁA KREATYWNEGO MYŚLENIA I DZIAŁANIALICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

3–LETNI OKRES KSZTAŁCENIA ZAKOŃCZONY EGZAMINEM MATURALNYM.

ZAPRASZAMY

TECHNIKUM

4–LETNI OKRES NAUKI ZAKOŃCZONY EGZAMINEM MATURALNYM I EGZAMINEM ZAWODOWYM.

ZAPRASZAMY

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

3–LETNI OKRES NAUKI W ZAWODZIE.

ZAPRASZAMY

KIERUNKI

WEJDŹ I ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ

ZAPRASZAMY

SZKOLNE KOMUNIKATY

Informujemy, iż
31 października
oraz 2 listopada 2018
są dniami wolnymi
od zajęć dydaktycznych ;-)

Tu realizujemy projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim".

Dzwonki w szkole

dzwonki

Plan lekcji

E-dziennik

Szkolna strzelnica

strzelnica

Zapraszamy na szkolną strzelnicę pneumatyczną.

Terminy zajęć dla uczniów szkoły:

każdy poniedziałek w godzinach 15.05-15.50

 

Serdecznie zapraszamy!

5 października 2018 złożył wizytę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu dyrektor Biura do Spraw Proobronnych MON Waldemar Zubek, któremu towarzyszyli m.in.: Lubuski Kurator Oświaty – Ewa Rawa, Starosta żagański – Henryk Janowicz i naczelnik wydziału oświaty, kultury, kultury fizycznej i turystyki – Michał Cisek, Wojskowy Komendant Uzupełnień – Dariusz Kląskała i Szef Wydziału Rekrutacji  WKU w Żaganiu – Dariusz Arent.

Przybyłe osoby wzięły udział w uroczystym apelu i pokazie musztry zorganizowanym przez uczniów „59”, zwiedzaniu szkolnej strzelnicy i szkoły, jak również w spotkaniu z uczniami. Wizyta ta dała możliwość zaprezentowania swoich umiejętności przed zgromadzonymi gośćmi.

   

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

 Fot: Nikola Krawczyńska


4 października 2018 roku 6 uczniów Technikum Logistycznego wzięło udział  w etapie szkolnym XI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej. Uczniowie mieli do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań.

Pytania dotyczyły szeroko rozumianej logistyki, z dużym naciskiem na zagadnienia związane z kodami kreskowymi, gospodarką zapasami i magazynowaniem,  transportem oraz  z  prawem w działalności spedycyjnej i kosztami usług spedycyjnych.


 

            26 września uczniowie 2 klas  (2 TLa i 4 TL) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu, pod opieką Agnieszki Bieleckiej i Dariusza Downara,  zwiedzili zespół poaugustiański. Korzystając z uprzejmości  księdza proboszcza kanonika Władysława Tasiora mogli oni zapoznać się z wielowiekowym dorobkiem augustianów w Żaganiu. Ich przewodnikiem był Pan Stanisław Dziura, który oprowadził ich po muzeum parafialnym, bibliotece poaugustiańskiej, a także kościele pw. WNMP. Były to niezapomniane chwile dla tej młodzieży, która często pierwszy raz miała możliwość zwiedzić ten cenny żagański zabytek.

  

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9


 

2018 Copyright Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu Rights Reserved