foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ZSP (59)

SZKOŁA KREATYWNEGO MYŚLENIA I DZIAŁANIA

Najlepsze technika w powiecie żagańskim w ZSP w Żaganiu

ranking-lit-tarcza-2019.png

Tu realizujemy projekt

"Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych"

Tu realizujemy projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim".

Dzwonki w szkole

dzwonki

Plan lekcji

E-dziennik

Szkolna strzelnica

strzelnica

Zapraszamy na szkolną strzelnicę pneumatyczną.

Terminy zajęć dla uczniów szkoły:

każdy poniedziałek w godzinach 15.05-15.50

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Krok I

od 14 maja do 30 maja 2018r.
(do godz.15.00)

1.Rejestracja kandydatów na stronie:

 

https://powiatzaganski.edu.com.pl/kandydat

 

- Przed Tobą zakładka „ NOWY KANDYDAT”, na której zakładasz konto.

- Logujesz się w elektronicznym systemie naboru  w ofercie Z S P w Żaganiu .

- Naszą szkołę zaznaczasz jako szkołę „pierwszego wyboru”.

- Wybierasz maksymalnie 3 kierunki nauczania  z propozycji naszej szkoły, ale pierwszy zaznacz ten,  w którym zamierzasz się uczyć.

- Drukujesz: Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej.

 

2.Składanie podań do wybranej przez kandydata szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wydrukowany wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej, oświadczenie podpisane przez kandydata i jego rodziców/opiekunów oraz potwierdzeniem dla zgłaszającego).

 

Podania należy składać w szkole tzw.
,,pierwszego wyboru”.

 

Krok II

od 22 czerwca do 26 czerwca 2018r.
(do godz.15.00)

Przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę:

- świadectwo ukończenia gimnazjum
- zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Krok III

29 czerwca 2018r. o godz.12.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

Krok IV

do 5 lipca 2018r. do godz. 15.00

Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole.

Uzupełnienie kompletu dokumentów wymaganych przez szkołę:

-świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał),

-zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał),

-2 zdjęcia,

-informacja od pracodawcy o przyjęciu na praktyczna naukę zawodu (szkoła branżowa I stopnia).

Krok V

6 lipca 2018r. godz.12.00

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz wolnych miejsc w szkole.

2019 Copyright Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu Rights Reserved