foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ZSP (59)

SZKOŁA KREATYWNEGO MYŚLENIA I DZIAŁANIA

Tu realizujemy projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim".

Dzwonki w szkole

dzwonki

WTOREK KONTAKTOWY

We wtorek, 24.04.2017r., serdecznie zapraszamy  rodziców
i opiekunów na spotkania
z wychowawcami klas
w ramach
"WTORKU KONTAKTOWEGO". Wszyscy nauczyciele będą pełnili dyżury
w godzinach 16.00-17.00 
w gabinetach lub w pokoju nauczycielskim.


E-dziennik

Ścianka wspinaczkowa

 

Ścianka wspinaczkowa nieczynna do odwołania.

Przepraszamy.


 

Szkolna strzelnica

strzelnica

Zapraszamy na szkolną strzelnicę pneumatyczną.

Terminy zajęć dla uczniów szkoły:

  • poniedziałek - godz. 15.00 - 15.50,
  • czwartek - godz. 15.00 - 16.00

 

Serdecznie zapraszamy!

Logowanie do serwisu

 

Krok I

od 15 maja do 26 maja 2017r.
(do godz.15.00)

1.Rejestracja kandydatów na stronie:

 

https://powiatzaganski.edu.com.pl/kandydat

 

- Przed Tobą zakładka „ NOWY KANDYDAT”, na której zakładasz konto.

- Logujesz się w elektronicznym systemie naboru  w ofercie Z S P w Żaganiu .

- Naszą szkołę zaznaczasz jako szkołę „pierwszego wyboru”.

- Wybierasz maksymalnie 3 kierunki nauczania  z propozycji naszej szkoły, ale pierwszy zaznacz ten,  w którym zamierzasz się uczyć.

- Drukujesz: Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej.

 

2.Składanie podań do wybranej przez kandydata szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wydrukowany wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej, oświadczenie podpisane przez kandydata i jego rodziców/opiekunów oraz potwierdzeniem dla zgłaszającego).

 

Podania należy składać w szkole tzw.
,,pierwszego wyboru”.

 

Krok II

od 23 czerwca do 27 czerwca 2017r.
(do godz.15.00)

Przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę:

- świadectwo ukończenia gimnazjum
- zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Krok III

29 czerwca 2017r. o godz.12.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

Krok IV

do 6 lipca 2017r. do godz. 15.00

Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole.

Uzupełnienie kompletu dokumentów wymaganych przez szkołę:

-świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał),

-zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał),

-2 zdjęcia,

-informacja od pracodawcy o przyjęciu na praktyczna naukę zawodu (szkoła branżowa I stopnia).

Krok V

7 lipca 2017r. godz.12.00

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz wolnych miejsc w szkole.

 

2018 Copyright Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu Rights Reserved