foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ZSP (59)

SZKOŁA KREATYWNEGO MYŚLENIA I DZIAŁANIA

MENU

free accordion joomla menu

Najlepsze technika w powiecie żagańskim w ZSP w Żaganiu

ranking-lit-tarcza-2019.png

Tu realizujemy projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim".

Szkoła przynależy do:

loga-stref-final-export_DKE - standard.jpg

Szkolna strzelnica

strzelnica

Zapraszamy na szkolną strzelnicę pneumatyczną.

Terminy zajęć dla uczniów szkoły:

każdy poniedziałek w godzinach 15.05-15.50

 

Serdecznie zapraszamy!

 Harmonogram rekrutacji

1.Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:

1) od 13 maja do 17 czerwca 2019 r. do godz. 15.00

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków      lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

 

2) od 21 do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 

dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty,

 

3) 04 lipca 2019 r. godz.12.00 

podanie do publicznej wiadomości prze komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

 

4) do 11 lipca 2019 r do godz.15.00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:

a)oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile wcześniej nie zostały złożone,

b)zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie,

 

5)  12 lipca 2019 r godz. 12.00 

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych,

 

6) 12 lipca 2019 r 

poinformowanie Lubuskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole po zakończonym terminie postępowania rekrutacyjnego.

 

NASI PARTNERZY

  full width logo um 300x1501 300x150 powiatzaganski bdsp DKE MCK
 

Urzad Pracy

SBH Unityline Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Hotel Career
  MON  Policja 34BKP  WKU KPSP
           

2019 Copyright Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu Rights Reserved