foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ZSP (59)

SZKOŁA KREATYWNEGO MYŚLENIA I DZIAŁANIA

SZKOLNE KOMUNIKATY

Informujemy, iż
31 października
oraz 2 listopada 2018
są dniami wolnymi
od zajęć dydaktycznych ;-)

Tu realizujemy projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim".

Dzwonki w szkole

dzwonki

Plan lekcji

E-dziennik

Szkolna strzelnica

strzelnica

Zapraszamy na szkolną strzelnicę pneumatyczną.

Terminy zajęć dla uczniów szkoły:

każdy poniedziałek w godzinach 15.05-15.50

 

Serdecznie zapraszamy!

DOKUMENTACJA PIERWSZOKLASISTY:

 1. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej.

2. Zaświadczenie z egzaminu gimnazjalnego.

3. Świadectwo ukończenia gimnazjum.

4. Karta zdrowia.

5. Orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu.

6. Dwa zdjęcia.

7. Opinia lub orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

8. Dyplomy potwierdzające sukcesy.

2018 Copyright Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu Rights Reserved