foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ZSP (59)

SZKOŁA KREATYWNEGO MYŚLENIA I DZIAŁANIA

Najlepsze technika w powiecie żagańskim w ZSP w Żaganiu

ranking-lit-tarcza-2019.png

Tu realizujemy projekt

"Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych"

Tu realizujemy projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim".

Dzwonki w szkole

dzwonki

Plan lekcji

E-dziennik

Szkolna strzelnica

strzelnica

Zapraszamy na szkolną strzelnicę pneumatyczną.

Terminy zajęć dla uczniów szkoły:

każdy poniedziałek w godzinach 15.05-15.50

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

KONKURS NA STANOWISKO DORADCY ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻAGANIU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

 

 

OFEROWANE STANOWISKO: Doradca Zawodowy

MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu

RODZAJ ZATRUDNIENIA Umowa o pracę - 1/2 etatu

 

WYMAGANIA

 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym - preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: doradztwo zawodowe, psychologia, socjologia, pedagogika lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy bądź doradztwa zawodowego;
 • pożądane kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego potwierdzone certyfikatami/zaświadczeniami;
 • minimum roczny staż pracy z młodzieżą na stanowisku doradcy zawodowego;
 • wiedza z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa zawodowego oraz podstaw prawa pracy;
 • umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej

DODATKOWE OCZEKIWANIA

 • wysoki poziom kompetencji społecznych i personalnych;
 • dobra organizacja pracy własnej;
 • zorientowanie na klienta

KLUCZOWE ZADANIA

 1. Przeprowadzenie diagnozy stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole, w celu identyfikacji potrzeb szkoły w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego:
 • przygotowanie metodologii,
 • przygotowanie narzędzi,
 • zebranie i analiza danych: pierwotnych i wtórnych,
 • opracowanie dokumentu końcowego (wersja papierowa i elektroniczna)

 

 1. Opracowanie planu zewnętrznego wsparcia szkoły w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego przez doradców – konsultantów.
 2. wdrożenie i realizacja planu wsparcia szkoły w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 

 • CV i list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i umiejętności (kserokopie),
 • świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc pracy (kserokopie),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw
  publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;
tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

  

FORMA SKŁADANIA APLIKACJI

 • Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na doradcę zawodowego”, w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu.
 • W CV należy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2015r., poz. 2135 ze zm.)”

 

TERMIN PRZYJMOWANIA APLIKACJI

13.04.2017 – 27.04.2017;

Stanowisko współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

-----------------------------------------------------------

 

Ze względu na niedyspozycyjność kandydatów i brak możliwości podjęcia pracy w godzinach pracy palcówki konkurs został nierozstrzygnięty.

 

 

 

 

2019 Copyright Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu Rights Reserved