foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ZSP (59)

SZKOŁA KREATYWNEGO MYŚLENIA I DZIAŁANIA

Tu realizujemy projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim".

Podręczniki dla klas pierwszych.

Spis podręczników dla klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019.

LINK

Dzwonki w szkole

dzwonki

Plan lekcji

E-dziennik

Szkolna strzelnica

strzelnica

Zapraszamy na szkolną strzelnicę pneumatyczną.

Terminy zajęć dla uczniów szkoły:

NOWE TERMINY ZAJĘĆ ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE PO WAKACJACH.

 

Serdecznie zapraszamy!

Logowanie do serwisu

RYS HISTORYCZNY

   Po zakończeniu II wojny światowej do Żagania zaczęli napływać osadnicy i repatrianci, którzy znajdowali zatrudnienie w zakładach włókienniczych. Wraz z rozwojem zakładów włókienniczych w okolicy, pojawiła się konieczność kształcenia kadr niezbędnych dla funkcjonowania tej gałęzi przemysłu. 16 lipca 1959 roku Minister Oświaty wydał zarządzenie w sprawie utworzenia w Żaganiu Technikum i Zasadniczej Szkoły Włókienniczej. 1 września szkoła rozpoczęła działalność. Rok szkolny zainaugurował mgr inż. Stanisław Gawlik oraz grupa 207 uczniów i 8 nauczycieli. Wraz z nauką trwały prace adaptacyjne i remontowe, dlatego też dopiero 23 stycznia 1960 roku odbyła się uroczystość otwarcia szkoły. Z czasem szkoła pozyskała nowe budynki. W 1961 uruchomiono salę gimnastyczną oraz internat przy obecnej ulicy J. Piłsudskiego, w 1965 oddano tzw. "nowe skrzydło" budynku przy ulicy Gimnazjalnej 13, a w 1967 roku halę warsztatową przy ulicy Armii Krajowej.

 


     

 

      W 1963 roku szkoła zmieniła nazwę na Technikum i Zasadnicza Szkoła Włókiennicza nr 59. Podczas obchodów X -lecia szkoły w 1969 roku nadano jej imię Franciszka Zubrzyckiego. Kolejna zmiana nazwy nastąpiła już w 1972 roku. Szkołę przemianowano wówczas na Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Żaganiu. Rok później szkoła wzbogaciła się o kolejny budynek, przeznaczony na internat , przy ulicy H. Brodatego. W 1974 roku zapadła decyzja o ponownej zmianie nazwy szkoły. 29 października decyzją Kuratora Oświaty szkoła otrzymała nazwę Zespół Szkół Włókienniczych im. Franciszka Zubrzyckiego. W 1975 roku wojewoda zielonogórski przekazał z przeznaczeniem na internat budynek przy ulicy X-lecia PL., zaś w 1979 roku uruchomiono drugą halę warsztatów szkolnych. i duże boisko szkolne.

                                                     

 

    Od 1 września 1996 roku szkoła funkcjonuje jako Zespół Szkół Tekstylno-Handlowych. Wraz ze zmianami ekonomiczno- społecznymi szkoła zaczęła zmieniać kierunki kształcenia. Zmniejszyła się także liczba budynków. Zlikwidowano internaty i warsztaty szkolne. Obecnie szkoła funkcjonuje w kompleksie przy ulicy Gimnazjalnej 13.

   Dzisiejsza szkoła łączy tradycję z nowoczesnością i europejskim wymiarem kształcenia. To przede wszystkim szkoła przyjazna dla ucznia, bezpieczna, dobrze przygotowująca do egzaminów zewnętrznych i stwarzająca warunki do wszechstronnego rozwoju osobistego, zapewniając przyjazną atmosferę do nauki. Od czerwca 2014r. poszczególne typy szkół noszą imię gen. Władysława Andersa.

     

 

 

2018 Copyright Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu Rights Reserved